Wie ben ik
 Port folio
 CV
Algemene
             voorwaarden
 Contact

 

De praktijk
Buro-RO is de handelsnaam van Alfred Hamstra. Alfred is planoloog en werkt sinds april 2007 als zelfstandige zonder personeel als adviseur in het brede veld van de gebiedsontwikkeling en als projectleider voor ruimtelijke projecten. Daarvoor was hij in dienst bij de gemeente Amsterdam, Romte en DHV.

Hij kent de klappen van de gebiedsontwikkelingszweep en kent de markt goed om te weten welke partijen met welke projecten goed uit de voeten kunnen. Bij al zijn klussen doorloopt Alfred een intensief bewonersparticipatietraject om elk project optimaal te doorlopen. Hij haalt zijn voldoening uit complexe projecten waarbij grondexploitatieplannen, onderhandeling en een "lean en mean" planproces resulteren in een kwalitatief hoogwaardige gebiedsinvulling. Om daarbij met de wijze woorden van Sjoerd Soeters te spreken: een architect ontwerpt een woonwijk, de inwoners moeten haar ontvoeren".

Bij windparken en zonneparken vindt Alfred zijn motivatie in het behalen van financieel en maatschappelijk rendement voor bewoners en omwonenden zonder het motto "Geld maakt Geld".


De theorie
Vroeger studeerde Alfred Technische Planologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij studeerde af onder begeleiding van wijlen professor Voogd op “Toekomstvisies, waarzeggen of waarmaken”. Voorafgaand aan de RUG ging Alfred “naar school” via de trits MAVO, MTS (weg- en waterbouw) en HTS (civiele techniek). Hij is lid van de Nederlandse bond voor planologen en stedenbouwkundigen.

 

Liever afgebrand, dan weggeroest

(Neil Young)

 
De ontspanning
Thuis is in Groningen. Alfred woont daar met zijn vrouw Mia en hun twee dochters Zoë (2004) en Kira (2006). Naast de tijd die hij besteedt aan zijn drie meisjes in zijn leven, spendeert hij de nog overblijvende uurtjes aan zijn autohobby. Daarnaast is Alfred elk jaar wel eens te vinden in Griekenland (verslaving overgehouden aan een afstudeeropdracht) en in Finland, het thuisland van Mia.
   

Jukwerd 2, 9746cn Groningen, Tel: 06 27097922, Email: info@buro-ro.nl